GV-02 Refresher course – Impact van genetica en bioveiligheid in de varkenshouderij

GV-02
Nederlands

Er komen verschillende onderwerpen aan bod tijdens deze studiedag, maar de rode draad vormt het belang van genetica, beerkeuze, bioveiligheid en vaccinatiebeleid. De eerste spreker zal een update geven van de wetgeving aangaande biggencastratie bv. mag de varkenshouder anesthetica gebruiken tijdens castratie, en zo ja, onder welke voorwaarden? De drie volgende presentaties zullen in het teken staan van de belangrijke rol van de genetica voor het varkensbedrijf, de gezondheid en de prestaties van de dieren.

Het belang van de beerkeuze zal toegelicht worden voor de vleesvarkensproductie, de rol van energie- en eiwitgehalte in voeders voor vleesvarkens en het belang van voeding en management van fokgelten. De presentatie over bioveiligheid en introductie van fokgelten zal de resultaten van een recent onderzoek tonen waarbij werd ingezoomd op de manier waarop fokgelten worden geïntroduceerd op Vlaamse bedrijven, en welke de verbeterpunten hierbij zijn.

De voorlaatste presentatie zal toelichting geven bij een recente veldstudie waarbij het voorkomen van Mycoplasma hyopneumoniae en de immuunresponsen van fokdieren werden onderzocht.

De laatste presentatie zal een overzicht geven van alternatieve vaccinatiestrategieën bij fokgelten.

  • 9.00 – 09.50       Update wettelijk kader inzake biggencastratie – Karlien De Paepe

(Departement Omgeving Vlaamse Overheid)

  • 09.50– 10.30      Welke beerkeuze maken op basis van marktvraag? - Eline Kowalski / Van den Broeke Alice (ILVO)
  • 10.30 – 11.00     Koffiepauze
  • 11.00 – 12.00     Andere dieren, andere voeders? Het energie en eiwitgehalte van varkensvoeders - S. Millet (ILVO)
  • 12.00 – 13.00     Middagpauze
  • 13.00 – 13.45     Voeding en management van fokgelten - Caroline Vanderhaeghe (Cargill)
  • 13.45 - 14.30      Bioveiligheid bij de introductie van fokgelten - E. Bernaerdt (Ugent)
  • 14.30 – 15.00     Koffiepauze
  • 15.00 - 15.40      M. hyopneumoniae infecties bij fokdieren: voorkomen en immuunresponsen  E. Biebaut (Ugent)
  • 15.40 – 16.30     Alternatieve vaccinatietechnieken bij gelten - E. de Jong (Hipra)

 

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

GV-02 Rrefresher course – Impact van genetica en bioveiligheid in de varkenshouderij

Online beschikbaar
Group 2 Created with Sketch. Studenten 3e master toegelaten
Beschrijving

Er komen verschillende onderwerpen aan bod tijdens deze studiedag, maar de rode draad vormt het belang van genetica, beerkeuze, bioveiligheid en vaccinatiebeleid. De eerste spreker zal een update geven van de wetgeving aangaande biggencastratie bv. mag de varkenshouder anesthetica gebruiken tijdens castratie, en zo ja, onder welke voorwaarden? De drie volgende presentaties zullen in het teken staan van de belangrijke rol van de genetica voor het varkensbedrijf, de gezondheid en de prestaties van de dieren.

Het belang van de beerkeuze zal toegelicht worden voor de vleesvarkensproductie, de rol van energie- en eiwitgehalte in voeders voor vleesvarkens en het belang van voeding en management van fokgelten. De presentatie over bioveiligheid en introductie van fokgelten zal de resultaten van een recent onderzoek tonen waarbij werd ingezoomd op de manier waarop fokgelten worden geïntroduceerd op Vlaamse bedrijven, en welke de verbeterpunten hierbij zijn.

De voorlaatste presentatie zal toelichting geven bij een recente veldstudie waarbij het voorkomen van Mycoplasma hyopneumoniae en de immuunresponsen van fokdieren werden onderzocht.

De laatste presentatie zal een overzicht geven van alternatieve vaccinatiestrategieën bij fokgelten.