F-08 : Bijenziekten en honinganalyse

F-08
Nederlands

- ‘Klinisch onderzoek van een bijenkolonie

- ‘Ziekten van het broed’

- ‘Ziekten van de volwassen bijen’

 

- ‘Varroase: impact, diagnose, behandeling’

- ‘Sterfte, autopsie en staalname van een bijenkolonie’

-  ‘Bioveiligheid in de imkerij’

 

- ‘Wetgeving in de imkerij’

- ‘Honinganalyse, residuen, staalname’

- ’Intoxicatie van een bijenkolonie'

Deze les gaat door via MS Teams. De link naar de livestream wordt doorgemaild enkele dagen voor de meeting. U kunt de stream bekijken via de Teams app of uw browser. Vragen stellen is mogelijk via het chat menu. Gelieve uw camera en microfoon uit te zetten bij het betreden van de sessie.

DEZE LESSEN ZIJN ENKEL ONLINE TE VOLGEN

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

F-08 : Bijenziekten en honinganalyse

Online beschikbaar
Group 2 Created with Sketch. Studenten 3e master toegelaten
Beschrijving
  • Kris Baert: ‘Klinisch onderzoek van een bijenkolonie: normale/abnormale observaties’: De techniek van klinisch onderzoek van een bijenvolk wordt besproken. Het belangrijk om de normale toestand van een bijenvolk gedurende het bijenjaar te kennen om eventuele ziektebeelden te kunnen opmerken.
  • Koen De Waele: ‘Ziekten van het broed’: Een goede ontwikkeling van het bijenvolk kan maar als het broed in goede gezondheid verkeert. Meerdere micro-organismen kunnen het broed infecteren en een broedziekte veroorzaken. Er wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende broedziekten en broedafwijkingen.
  • Kris Baert: ‘Ziekten van de volwassen bijen’: De verschillende ziekten die bij volwassen bijen kunnen voorkomen worden besproken. Hiernaast wordt ook kort de problematiek van de aziatische hoornaar en de kleine bijenkastkever behandeld.
Opmerkingen

Deze les gaat door via MS Teams. De link naar de livestream wordt doorgemaild enkele dagen voor de meeting. U kunt de stream bekijken via de Teams app of uw browser. Vragen stellen is mogelijk via het chat menu. Gelieve uw camera en microfoon uit te zetten bij het betreden van de sessie.

DEZE LESSEN ZIJN ENKEL ONLINE TE VOLGEN

F-08 : Bijenziekten en honinganalyse

Online beschikbaar
Group 2 Created with Sketch. Studenten 3e master toegelaten
Beschrijving
  • Koen De Waele: ‘Varroase: impact, diagnose, behandeling’: Varroa is een bijenparasiet die als één van de belangrijkste oorzaken kan gezien worden van bijensterfte. Er wordt volop gezocht naar een efficiënte bestrijding van varroa, bvb via biotechnische imkermethodes, medicinale behandelingen, selectie procedures, …
  • Kris Baert: ‘Sterfte, autopsie en staalname van een bijenkolonie’: De verschillende oorzaken die bijdragen tot de sterfte van een bijenvolk worden uitgelegd. Een protocol voor de autopsie van een dode kolonie wordt behandeld. Hierbij worden ook de mogelijke staalnames en labo-onderzoeken uitgelegd.
  • Kris Baert: ‘Bioveiligheid in de imkerij’: Om de verspreiding van ziekten bij bijen te verminderen kunnen bioveiligheidsprincipes gebruikt worden. Er zijn echter een aantal verschillen ten opzichte van andere diersoorten waardoor sommige principes moeilijker toepasbaar zijn. Er wordt uitgelegd wat mogelijk is in de imkerij.
Opmerkingen

Deze les gaat door via MS Teams. De link naar de livestream vindt u in uw dashboard. U kunt de stream bekijken via de Teams app of uw browser. Vragen stellen is mogelijk via het chat menu. Gelieve uw camera en microfoon uit te zetten bij het betreden van de sessie.

DEZE LESSEN ZIJN ENKEL ONLINE TE VOLGEN

F-08 : Bijenziekten en honinganalyse

Online beschikbaar
Group 2 Created with Sketch. Studenten 3e master toegelaten
Beschrijving

Wim Reybroeck: ‘Wetgeving in de imkerij’: In de wetgeving zijn er niet enkel criteria inzake intrinsieke honingsamenstelling en kwaliteit vastgelegd maar ook tolerantiegrenzen voor residuen van diergeneesmiddelen, zware metalen en pesticiden. Sommige bijenziekten zijn aangifteplichtig. Welke diergeneesmiddelen mogen in bijenteelt ingezet worden? Wat is de bijdrage van de veearts in de bedrijfsbegeleiding?

Wim Reybroeck: ‘Honinganalyse, residuen, staalname’: Waar wordt honing op gecontroleerd met nadruk op de problematiek van antibioticaresiduen met resultaten van RASFF, nationaal residuplan, onderzoek op ILVO,... Hoe wordt een representatieve bemonstering uitgevoerd.

Wim Reybroeck: ’Intoxicatie van een bijenkolonie: acuut, chronisch, staalname’: Bij een gefundeerd vermoeden van acute pesticidenintoxicatie kan de imker contact opnemen met het FAVV. Hoe verloopt zo een procedure. Het stappenplan wordt besproken met enkele praktische voorbeelden.

Opmerkingen

Deze les gaat door via MS Teams. De link naar de livestream vindt u in uw dashboard. U kunt de stream bekijken via de Teams app of uw browser. Vragen stellen is mogelijk via het chat menu. Gelieve uw camera en microfoon uit te zetten bij het betreden van de sessie.

DEZE LESSEN ZIJN ENKEL ONLINE TE VOLGEN