K-05: De senior check - jaarlijks screenen is echt niet gek!

K-05
Nederlands

In deze bijscholing worden onze 'super seniors' extra in de watten gelegd. In de praktijk zien we een toenemend aantal senior en geriatrische patiënten, die te maken krijgen met leeftijd gerelateerde aandoeningen. Gezien veel van deze ziektes vaak initieel vage symptomen veroorzaken en bij laattijdige diagnose de levensverwachting sterk kunnen benadelen, wordt preventieve diergeneeskunde met de dag belangrijker. De jaarlijkse herhalingsvaccinatie-afspraak maakt meer en meer plaats voor een jaarlijkse gezondheidscheck-up visite.

We overlopen, aan de hand van casussen, frequent voorkomende ouderdomsziektes bij kat en hond en bespreken mogelijke moeilijkheden bij de diagnose ervan. Het belang van bloeddrukmetingen en routine bloed- én urineonderzoek komt uitvoerig aan bod.

 

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

K-05: De senior check - jaarlijks screenen is echt niet gek!

Group 2 Created with Sketch. Studenten 3e master toegelaten
Beschrijving

In deze bijscholing worden onze 'super seniors' extra in de watten gelegd. In de praktijk zien we een toenemend aantal senior en geriatrische patiënten, die te maken krijgen met leeftijd gerelateerde aandoeningen. Gezien veel van deze ziektes vaak initieel vage symptomen veroorzaken en bij laattijdige diagnose de levensverwachting sterk kunnen benadelen, wordt preventieve diergeneeskunde met de dag belangrijker. De jaarlijkse herhalingsvaccinatie-afspraak maakt meer en meer plaats voor een jaarlijkse gezondheidscheck-up visite.

We overlopen, aan de hand van casussen, frequent voorkomende ouderdomsziektes bij kat en hond en bespreken mogelijke moeilijkheden bij de diagnose ervan. Het belang van bloeddrukmetingen en routine bloed- én urineonderzoek komt uitvoerig aan bod.