Dierfysiotherapie module Hond

Dierfysiotherapie module Hond
Nederlands

Dierfysiotherapie module hond wordt aangeboden als vervolgopleiding van de inleidende module dierfysiotherapie.

Lesprogramma kan hierboven gedownload worden.

KMO-portefeuille

Hoe aanvragen?

1.    U schrijft zich in voor een opleiding via de website van de academie voor levenslang leren. 

Na inschrijving ontvangt U een e-mail met daarin uw bestelbevestiging. Wat later zal u ook een e-mail ontvangen vanwege de Universiteit Gent (betaalverzoek@ugent.be) met de factuur toegevoegd als bijlage.

BELANGRIJK: Als u gebruik wil maken van de KMO-portefeuille dan mag u deze factuur niet rechtstreeks betalen aan de UGent.

2.    U doet online de subsidieaanvraag op www.kmo-portefeuille.be ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Het erkenningsnummer van de UGent voor de opleidingen in het kader van levenslang leren is DV.O103194 (De O na DV. is een klinker en niet het cijfer nul, de tweede is wel een nul)

3.    Na de aanvraag stort u uw eigen aandeel van de cursusprijs naar de financiële partner van de overheid Sodexo.

4.    De Vlaamse Overheid stort het resterende percentage in uw KMO-portefeuille.

5.    Vergeet als allerlaatste stap niet om via de website www.kmo-portefeuille.be opdracht tot betaling (doorstorting) te geven wanneer het totale bedrag (100%) in de KMO-portefeuille zit. 

BELANGRIJK: Bij deze stap vermeldt u het nummer (factuurnummer: begint met 75 en bestaat uit 10 cijfers) van de factuur die u ontving van de Universiteit Gent (betaalverzoek@ugent.be).

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Dierfysiotherapie module Hond

Beschrijving

Dierfysiotherapie module hond wordt aangeboden als vervolgopleiding van de inleidende module dierfysiotherapie.

Lesprogramma kan hier bovenaan gedownload worden.

Opmerkingen

Het ondernemingsnummer van de UGent voor de opleiding dierfysiotherapie: DV.O103193 (eerste O is een klinker, de tweede een nul)