GR-04: Nieuwigheden in het land van de sensortechnologie (Expovet)

GR-04
Nederlands

De laatste decennia heeft de rundveehouderij heel wat veranderingen ondergaan. Het aantal bedrijven is afgenomen, maar het aantal dieren per bedrijf is sterk gestegen, met daarenboven een toegenomen productiviteit per koe. Op deze steeds groter wordende bedrijven is de werklast toegenomen, met als gevolg dat er minder aandacht kan besteed worden aan elke individuele koe.

Het automatisch monitoren van de dieren met behulp van sensortechnologie maakt het echter mogelijk om ook bij grote groepen dieren individuele observaties uit te voeren. Sensoren zijn in staat om grote hoeveelheden objectieve data te vergaren met betrekking tot de algemene gezondheid en de productiviteit van ieder dier. Op basis van deze data kan de veehouder vervolgens dieren gaan selecteren, bijvoorbeeld in het kader van de voortplanting of de algemene gezondheidstoestand.

Tijdens deze lesnamiddag zal dieper ingegaan worden op het gebruik van sensoren voor de opvolging van de uiergezondheid, tochtdetectie en ziektedetectie op rundveebedrijven.

14u00-14u40: Het gebruik van sensoren om de uiergezondheid in beeld te brengen (Dr. Kristine Piccart)

14u40-15u20: Zijn sensoren in staat om zieke kalveren sneller dan de veehouder te detecteren? (Da. Florian De Bruyne)

15u20-16u00: Tochtdetectie, kan dat nog op het oog of moeten we dit uit handen geven aan sensoren? (Dr. Ir. Judith Roelofs)

Les gaat door tijdens Expovet, Oktoberhallen Schrovestraat 22A, 9280 Lebbeke

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

GR-04: Nieuwigheden in het land van de sensortechnologie (Expovet)

Group 2 Created with Sketch. Studenten 3e master toegelaten
Beschrijving

De laatste decennia heeft de rundveehouderij heel wat veranderingen ondergaan. Het aantal bedrijven is afgenomen, maar het aantal dieren per bedrijf is sterk gestegen, met daarenboven een toegenomen productiviteit per koe. Op deze steeds groter wordende bedrijven is de werklast toegenomen, met als gevolg dat er minder aandacht kan besteed worden aan elke individuele koe.

Het automatisch monitoren van de dieren met behulp van sensortechnologie maakt het echter mogelijk om ook bij grote groepen dieren individuele observaties uit te voeren. Sensoren zijn in staat om grote hoeveelheden objectieve data te vergaren met betrekking tot de algemene gezondheid en de productiviteit van ieder dier. Op basis van deze data kan de veehouder vervolgens dieren gaan selecteren, bijvoorbeeld in het kader van de voortplanting of de algemene gezondheidstoestand.

Tijdens deze lesnamiddag zal dieper ingegaan worden op het gebruik van sensoren voor de opvolging van de uiergezondheid, tochtdetectie en ziektedetectie op rundveebedrijven.

Opmerkingen

Les gaat door tijdens Expovet, Oktoberhallen Schrovestraat 22A, 9280 Lebbeke