IPVS-Belgian branch studiedag – Diagnostiek en toekomst van de varkenshouderij in Vlaanderen

IPVS
Nederlands

In voormiddag wordt een update gegeven over de snel evoluerende diagnostiek die in de varkenshouderij gebruikt wordt om infectieziekten op te sporen. De focus zal hierbij liggen op nieuwe bemonsteringsmethoden alsook op nieuwe diagnostische technieken zoals de pathosense, digitale PCR en kwantitatieve PCR.

Na de middag komen diverse onderwerpen aan bod. In het deel voor de pauze zal eerst ingegaan worden op de carbon footprint die varkensproductie met zich mee brengt, een thema dat maatschappelijk zeer actueel is en veel aandacht krijgt. De twee volgende presentaties gaan over het belang van koper en zink gehaltes in biggenvoeders, de invloed ervan op diergezondheid, en wat we moeten doen in geval er problemen zijn met onvoldoende voederopname bij gespeende biggen. De problematiek zal zowel vanuit academische als praktische invalshoek besproken en bediscussieerd worden. Het deel na de pauze is een open sessie waarbij recent onderzoek wordt voorgesteld. De onderwerpen zullen geselecteerd worden op basis van ingestuurde abstracts. 

 • 9.00 – 10.00       Diagnostics: new sampling methods & interpretation - Giovani Trevisan

(Iowa State University, US)

 • 10.00 – 10.45     Pathosense: mogelijkheden, beperkingen en interpretatie - S. Theuns (UGent)
 • 10.45 - 11.15      Koffiepauze
 • 11.15 – 11.45     Digitale PCR - Lisa Beuckelaere (UGent)
 • 11.45 – 12.15     qPCR diagnostiek: mogelijkheden - P. Vyt (Dialab)
 • 12.15 – 13.15     Middagpauze met poster walking
 • 13.15 – 14.00     Carbon footprint of pork production: feed-to-food – B. Van Calster (BASF)
 • 14.00 – 14.45 - Koper en zink, kunnen we met minder of zelfs zonder? – Geert De Wolf (VDS)
 • 14.45 – 15.30 - De big die niet eet – Wouter Naeyaert (Nuscience)
 • 15.30 – 16.00     Koffiepauze
 • 16.00 – 17.00     3 geselecteerde abstracts: orale presentaties
 • 17.00 – 17.40     Laureaten scriptieprijs 2020 en 2021
 • 17.40 – 18.00     IPVS-BB – Algemene vergadering
 • 18.00 – 18.30     IPVS-BB 35 jaar +1 – terugblik op de voorbije decennia

18.30 – 20.30     Diner

IPVS-Belgian branch studiedag (35 +1 jaar jubileum viering)

Inschrijven kan via https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=6mnYa_8jnEGIc8SxHrwwdu5zwX9u3PxLj7d24fkQP3xUMkhLVFVTT0Y5WDk5MTdPSlA2SFpLRlhVTS4u

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

IPVS-Belgian branch studiedag – Diagnostiek en toekomst van de varkenshouderij in Vlaanderen

Online beschikbaar
Group 2 Created with Sketch. Studenten 3e master toegelaten
Beschrijving

In voormiddag wordt een update gegeven over de snel evoluerende diagnostiek die in de varkenshouderij gebruikt wordt om infectieziekten op te sporen. De focus zal hierbij liggen op nieuwe bemonsteringsmethoden alsook op nieuwe diagnostische technieken zoals de pathosense, digitale PCR en kwantitatieve PCR.

Na de middag komen diverse onderwerpen aan bod. In het deel voor de pauze zal eerst ingegaan worden op de carbon footprint die varkensproductie met zich mee brengt, een thema dat maatschappelijk zeer actueel is en veel aandacht krijgt. De twee volgende presentaties gaan over het belang van koper en zink gehaltes in biggenvoeders, de invloed ervan op diergezondheid, en wat we moeten doen in geval er problemen zijn met onvoldoende voederopname bij gespeende biggen. De problematiek zal zowel vanuit academische als praktische invalshoek besproken en bediscussieerd worden. Het deel na de pauze is een open sessie waarbij recent onderzoek wordt voorgesteld. De onderwerpen zullen geselecteerd worden op basis van ingestuurde abstracts. 

Opmerkingen

Inschrijven kan via https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=6mnYa_8jnEGIc8SxHrwwdu5zwX9u3PxLj7d24fkQP3xUMkhLVFVTT0Y5WDk5MTdPSlA2SFpLRlhVTS4u