GV-03 Het nieuwe stikstofbeleid: implicaties voor de varkenssector

GV-03
Nederlands

Stikstof is onmisbaar voor de natuur. Het is één van de voornaamste voedingsstoffen voor planten. Maar teveel stikstofdepositie zorgt voor twee problemen:

  1. Teveel voedingsstoffen of ‘vermesting’ (of ‘eutrofiëring’) waardoor planten die van stikstof houden andere planten overwoekeren
  2. Verzuring waarbij stikstof- en zwavelverbindingen uit de lucht leiden tot een daling van de pH van de bodem en het water.

De Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) van de overheid, heeft als doelstelling te zorgen voor minder stikstof in onze waterlopen en lucht.

De eerste presentatie zal toelichten wat PAS concreet betekent voor de varkenshouder en voor de Vlaamse varkenssector.

De volgende presentaties zullen de mogelijkheden overlopen voor stikstofreductie op varkensbedrijven, waarbij de ene presentatie de nadruk zal leggen op stalaanpassingen en de tweede op voederaanpassingen.

14.00-14.45    Wat betekent PAS voor de varkenshouder? - Katrien Boussery, Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Overheid

14.45-15.30    Mogelijkheden voor stikstofreductie: oplossingen bij de bron tot end of pipe (incl. stalinrichting) - Isabelle Vermander, DLV

15.30-16.00     Koffiepauze

16.00-17.00    Belang van voeding in het kader van nieuwe stikstofbeleid – Patricia Beckers, Cargill

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

GV-03 Het nieuwe stikstofbeleid: implicaties voor de varkenssector

Online beschikbaar
Group 2 Created with Sketch. Studenten 3e master toegelaten
Beschrijving

Stikstof is onmisbaar voor de natuur. Het is één van de voornaamste voedingsstoffen voor planten. Maar teveel stikstofdepositie zorgt voor twee problemen:

  1. Teveel voedingsstoffen of ‘vermesting’ (of ‘eutrofiëring’) waardoor planten die van stikstof houden andere planten overwoekeren
  2. Verzuring waarbij stikstof- en zwavelverbindingen uit de lucht leiden tot een daling van de pH van de bodem en het water.

De Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) van de overheid, heeft als doelstelling te zorgen voor minder stikstof in onze waterlopen en lucht.

De eerste presentatie zal toelichten wat PAS concreet betekent voor de varkenshouder en voor de Vlaamse varkenssector.

De volgende presentaties zullen de mogelijkheden overlopen voor stikstofreductie op varkensbedrijven, waarbij de ene presentatie de nadruk zal leggen op stalaanpassingen en de tweede op voederaanpassingen.