GP-01 Een gebroken tand: wat is de meest geschikte behandeling? – practicum

GP-01
Nederlands

Een acuut gebroken snijtand, een toevallig gediagnosticeerde chipfractuur, een

overduidelijke sagittale fractuur van een maxillaire maaltand secundair aan uitgebreide

infundibulumnecrose, verschillende fissuren op het kauwvlak van meerdere tanden…

 

Hoe kan en ga je dit verder onderzoeken? Welke behandelingsopties kunnen voorgesteld

worden?

 

Aan de hand van praktische voorbeelden worden tijdens een hoorcollege verschillende

handvaten aangereikt die de praktijkdierenarts de mogelijkheden biedt om de meest

geschikte behandeling te kiezen voor verschillende soorten tandfracturen die men in de

paardenmond kan aantreffen.

Dit wordt gevolgd door een workshop uitgevoerd op kadavers waar de principes van de

perorale extractie van een (gebroken) maaltand worden ingeoefend (meer gespecialiseerde

extractietechnieken zoals schroefextractie of transbuccale extractie komen niet aan bod).

Ook wordt aangeleerd hoe een acuut geëxposeerd pulpakanaal af te sluiten.

Deze bijscholing richt zich op dierenartsen die frequent geconfronteerd worden met

tandpathologie bij het paard, en die vertrouwd zijn met de fysiologische en anatomische

details van het paardengebit.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

GP-01 Een gebroken tand: wat is de meest geschikte behandeling? – practicum

Laatste plaatsen
Beschrijving

Een acuut gebroken snijtand, een toevallig gediagnosticeerde chipfractuur, een

overduidelijke sagittale fractuur van een maxillaire maaltand secundair aan uitgebreide

infundibulumnecrose, verschillende fissuren op het kauwvlak van meerdere tanden…

 

Hoe kan en ga je dit verder onderzoeken? Welke behandelingsopties kunnen voorgesteld

worden?

 

Aan de hand van praktische voorbeelden worden tijdens een hoorcollege verschillende

handvaten aangereikt die de praktijkdierenarts de mogelijkheden biedt om de meest

geschikte behandeling te kiezen voor verschillende soorten tandfracturen die men in de

paardenmond kan aantreffen.

Dit wordt gevolgd door een workshop uitgevoerd op kadavers waar de principes van de

perorale extractie van een (gebroken) maaltand worden ingeoefend (meer gespecialiseerde

extractietechnieken zoals schroefextractie of transbuccale extractie komen niet aan bod).

Ook wordt aangeleerd hoe een acuut geëxposeerd pulpakanaal af te sluiten.

 

Opmerkingen

Deze bijscholing richt zich op dierenartsen die frequent geconfronteerd worden met

tandpathologie bij het paard, en die vertrouwd zijn met de fysiologische en anatomische

details van het paardengebit.