Post-IPVS studienamiddag

IPVS
Nederlands

Het International Pig Veterinary Society (IPVS) congres is een wereldcongres dat om de 2 jaar wordt georganiseerd. Alle aspecten die verband houden met de gezondheidszorg en de productiviteit in de varkenshouderij, het dierenwelzijn en de voedselveiligheid komen aan bod. Er zijn lange en korte keynote presentaties, en ook verschillende kortere presentaties in verschillende parallelle sessies waarbij recente onderzoeken en klinische casussen worden voorgesteld. Dit jaar (2022) wordt het congres georganiseerd in Rio De Janeiro (Brazilië). De studienamiddag heeft als doel om een korte samenvatting te geven van de belangrijkste presentaties. Tevens zullen interessante presentaties van het ESPHM (European Symposium on Porcine Health Management) dat in 2022 in Budapest (Hongarije) doorgaat, mee opgenomen worden in het programma. Verschillende sprekers zullen hierbij elk een deel van de onderwerpen toelichten.

14u00-14u50:      Virale ziekten – Sjouke Van Poucke, DAP Provet

14u50-15u40:      Bacteriële ziekten - Philip Vyt, Dialab

15u40-16u00:      Koffiepauze

16u00-16u30:      Vruchtbaarheid – Mateusz Malik, Fac Diergeneeskunde UGent

16u30-17u00:      Voeding – Michel Loicq, NoHow

17u00-17u30:      Veterinaire volksgezondheid en allerlei - Frédéric Vangroenweghe, Elanco

Deze opleiding gaat door in Aud. D